Partners

DoSocial werkt samen met organisaties die meedenken, met initiatieven komen, expertise en sociale uren inzetten zodat we er samen voor zorgen dat DoSocial een grote sociale impact krijgt in de maatschappij. Dit kunnen zorgorganisaties, fabrikanten, grossiers, dienstverleners, belangenbehartigers, verenigingen en stichtingen zijn.

Waarom aansluiten bij DoSocial

  • Invulling geven aan eigen MVO/MBO programma
  • Een positief en sociaal imago van jouw organisatie
  • Aansluiting met de markt voor ouderenzorg en groeiende bevolkingsgroep
  • Toegang tot het netwerk van DoSocial: zorgorganisaties, toeleveranciers, fabrikanten, overheid, sociale partners
  • De kans om je eigen expertise daar in te zetten waar het écht nodig is
  • Een tastbare bijdrage leveren met zichtbaar resultaat


Onze ambitie 2022

  • Minimaal 20 partners van DoSocial
  • Aansluiten van minimaal 5 relevante netwerkorganisaties om de DoSocial activiteiten waar te maken
  • Minimaal 250 landelijke of regionale activiteitenper jaar waarmee we 100.000 lachende gezichtenrealiseren
  • Landelijke bekendheid bij professionals en stakeholders in de zorg
dosocial team silverrally

Partnermodel


Onze partners

Ik heb interesse om partner te worden van DoSocial.

Wil je meer weten over het partnership van DoSocial?