Wederkerig contact met de Veder Methode via de Nostalgiekar

16 februari 2021

‘Herinneringen ophalen, gehoord worden, positiviteit en verbondenheid’

Zorgorganisatie Zuyderland locatie Glana heeft het afgelopen jaar bij DoSocial een Nostalgiekar aangeschaft. Onder begeleiding van Theater Veder is de kar inmiddels geïntroduceerd bij de medewerkers en wordt hij veelvuldig ingezet op de afdelingen.

Rüdi Stams, coach belevingsgerichte zorg bij Zuyderland en nauw betrokken bij het project Nostalgiekar en Maria Reina-Westra directeur Theater Veder delen maar al te graag hun ervaringen over de Nostalgiekar in combinatie met de workshop ‘Kom op verhaal’.

Stams: “De Nostalgiekar is een ouderwetse verrijdbare bakkerskar, die door medewerkers zelf gevuld wordt met nostalgische attributen, spulletjes van ‘toen’, bedoeld om herinneringen van mensen [ook met dementie] terug te halen. De bakkerskar is herkenbaar voor bewoners en een hulpmiddel om samen in gesprek te gaan, herinneringen op te halen en terug te keren naar ‘toen’. Alle zintuigen worden geprikkeld, waardoor communicatie beter gaat en de mensen weer contact maken met de buitenwereld. Welzijn is hierbij het kernwoord.

Nostalgiekar bij Glana Zuyderland

Stams vervolgt: “Welke spullen je verzamelt is afhankelijk van de interesses en belevingswereld van onze bewoners. Dat inventariseren we zorgvuldig. Momenteel is de kar gevuld met materialen in 3 thema’s: geloof, huishouden en speelgoed. Dit kunnen op een gegeven moment andere interessegebieden zijn, zoals tuinieren, schilderen of koken, ik noem maar iets. We kijken vooral naar waar de bewoner van houdt en zich misschien weet te herinneren”.

Workshop ‘Kom op verhaal’
Ook hebben we ervoor gezorgd dat de Nostalgiekar op de juiste manier onder de aandacht gebracht is bij onze medewerkers. Daarvoor hebben we via DoSocial contact gelegd met Theater Veder, professionals die opgeleid zijn om via de Veder Methode (zorg)medewerkers op een interactieve en levendige manier contact te laten maken met ouderen met geheugenproblemen”.

Westra: “Theater Veder werkt graag met de Nostalgiekar omdat de kar zich bij uitstek leent voor het oproepen van herinneringen waarmee de contactstroom, dus sociale cohesie tot stand wordt gebracht. De Veder Methode is onder meer opgebouwd vanuit reminiscentie “van vroeger naar het hier en nu. Het is wetenschappelijk bewezen dat reminiscentie arbeidsplezier en welzijn bevordert. Prachtig om te zien hoe kwetsbare doelgroepen het zelfvertrouwen (her)winnen wanneer ze aangesproken worden op het lange termijn geheugen: “Hé, dat weet ik nog”.

Theater Veder bij Glana

Stams: “Theater Veder heeft dit najaar voor een aantal van onze medewerkers een veilige en volledig corona proof workshop ‘Kom op verhaal’ verzorgd om aan den lijve te kunnen ondervinden hoe zij de Nostalgiekar het beste kunnen gebruiken. Zij kregen op een herkenbare en eenvoudige manier handvatten aangereikt om samen met bewoners herinneringen op te halen met de Nostalgiekar om die zo belangrijke contactstroom op gang te brengen”.

Zuyderland is in dit voorjaar behoorlijk getroffen door het coronavirus. “Dat heeft grote impact gehad op onze mensen en nog. Heel prettig dat deze interactieve workshop veel ruimte bood om ook deze ervaringen te delen en samen te kijken naar wat we van deze periode geleerd hebben Een erg positieve middag, waarbij een veelgehoorde opmerking was: “Fijn, dat we dit allemaal samen hebben kunnen delen!

Het gevoel dat op 21 september overheerste was: gehoord worden, positiviteit en verbondenheid. En dat ‘gevoel’ willen we als een olievlek over Glana verspreiden. Wij zijn enorm blij met de Nostalgiekar”, besluit Stams.

Wil jij ook een Nostalgiekar en/of workshop met Theater Veder?

Bekijk onze flyer of neem contact met ons op