x

Ja, ik wil DoSocial Nieuws ontvangen

Missie en visie

Missie

DoSocial wil een structurele bijdrage leveren aan het tot stand komen van een maatschappelijke beweging waarbinnen mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Visie

DoSocial probeert een brug te slaan tussen mensen en bedrijven die iets te bieden hebben en hulpbehoevenden die daarmee geholpen zijn. Door bij te dragen aan het welzijn van ouderen en mensen met een beperking, jong en oud, zowel intramuraal els extramuraal, Zodat zij het beste jaar ooit met meer plezierige en minder vaak eenzame momenten beleven.